Інформація про страхового посередника

Страховий агент

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПАРАСОЛЬ.ЮА"
Скорочена назва ТОВ "ПАРАСОЛЬ.ЮА"
Код за ЄДРПОУ 40023751
Місцезнаходження: Україна, 04071, місто Київ,
вулиця КОСТЯНТИНІВСЬКА, будинок 56, квартира 13
Адреса вебсайту: https://parasol.ua/

Повноваження страхового агента

ТОВ "ПАРАСОЛЬ.ЮА" - є страховим посередником
ТОВ "ПАРАСОЛЬ.ЮА" діє від імені та в інтересах та за дорученням Страховика, на підставі укладеного між Страховиком АТ "СГ "ТАС" (ПРИВАТНЕ) ЄДРПОУ 30115243 та ТОВ "ПАРАСОЛЬ.ЮА" Договору доручення про надання страхових агентських послуг (агентський договір) №01-9237/000/01 від 22.05.2024.
ТОВ "ПАРАСОЛЬ.ЮА" має такі повноваження відповідно до Договору доручення про надання страхових агентських послуг (агентський договір) №01-9237/000/01 від 22.05.2024, в тому числі, але не виключно:

 • Визначення потреб клієнта в отриманні страхових послуг, аналіз ризиків та пошук прийнятних умов розміщення ризиків клієнта у страхуванні;
 • Рекламування та/або проведення маркетингових, рекламних та інших підготовчих заходів, спрямованих на укладання договорів страхування (перестрахування), надання інформації щодо умов договору страхування (перестрахування), включаючи надання посередницьких послуг, що не призвели до укладання таких договорів;
 • Надання експертно-інформаційних та консультаційних послуг у сфері страхування;
 • Консультування клієнта щодо укладення договору страхування, діяльність, пов'язана з підготовкою, укладанням та виконанням (супроводом) договорів страхування;
 • Проводити ідентифікацію та верифікацію клієнтів (представників клієнтів) у разі залучення Повіреного Довірителем до процесу фінансового моніторингу;
 • Підготовка, розробка умов договору страхування;
 • Укладення та виконання (супровід) договору страхування, оформлення документів та розрахунків щодо сплати страхової премії;
 • Укладання договорів страхування, включаючи одержання та перерахування страхових премій;
 • Роботи, пов'язані з виконанням (супроводом) договорів страхування щодо залучення до оцінки страхового ризику та вірогідності настання страхового випадку;
 • Роботи, пов'язані з виконанням (супроводом) договорів страхування щодо аналізу розміру збитків, організації врегулювання збитків та оформлення необхідних документів;
 • Роботи, пов'язані з виконанням (супроводом) договорів страхування щодо одержання та перерахування страхових виплат (відшкодувань).

Свій номер запису в Реєстрі посередників, сторінку в мережі Інтернет з посиланням на Реєстр посередників для перевірки факту його реєстрації

Після набрання чинності розділу ХІІ Закону України «Про страхування»

Можливість надання індивідуальної консультації щодо умов страхового продукту та рекомендації, який страховий продукт максимально відповідатиме вимогам і потребам клієнта у страхуванні

Індивідуальні консультації надаються

Про найменування, місцезнаходження страховиків, страхові продукти яких він реалізує, перелік послуг, що надаються такими страховиками, сторінку в мережі Інтернет з посиланням на Реєстр

ТОВ "ПАРАСОЛЬ.ЮА" діє від імені та в інтересах та за дорученням Страховика АТ "СГ "ТАС" (ПРИВАТНЕ) ЄДРПОУ 30115243, 03117, м. Київ, Святошинський район, просп. Берестейський, буд. 65, офіційний сайт: https://sgtas.ua

ТОВ "ПАРАСОЛЬ.ЮА" надає послуги зі страхування на підставі наявних у АТ "СГ "ТАС" ліцензій на здійснення діяльності із страхування відповідно до класу (класів) страхування.

Перевірити відомості можливо на сторінці офіційного Інтернет-представництва НБУ за посиланням: https://kis.bank.gov.ua

Інформація про те, чи є такий страховий посередник власником істотної участі в будь-якому страховику

ТОВ "ПАРАСОЛЬ.ЮА" не є власником істотної участі у будь-якому страховику.

Про те, чи є будь-який страховик власником істотної участі у такому страховому посереднику

Жоден страховик не є власником істотної участі у ТОВ "ПАРАСОЛЬ.ЮА"

Вид винагороди за укладення договору страхування, порядок та умови її виплати, в тому числі чи пропонується договір страхування

Отримання винагороди за реалізацію від страховика (винагорода входить до складу страхової премії)

Про розмір та спосіб оплати послуг страхового посередника, якщо оплата таких послуг здійснюється безпосередньо клієнтом

Клієнт не оплачує послуги страхового агента ТОВ "ПАРАСОЛЬ.ЮА"

Інформацію про будь-які інші платежі (крім страхової премії), які клієнт буде зобов’язаний сплатити відповідно до умов договору страхування після його укладення

Клієнт не зобов’язаний сплачувати будь-які інші платежі, крім страхового платежу

Інформацію про механізми та способи захисту прав споживачів фінансових послуг (зокрема, про можливість та порядок позасудового розгляду скарг споживачів фінансових послуг, адресу страховика, за якою приймаються скарги клієнтів)

З інформацією про механізми та способи захисту прав споживачів фінансових послуг можна ознайомитися за посиланням: Положення про розгляд скарг споживачів фінансових послуг

Інша інформація, що визначена законами України та нормативно-правовими актами Національного банку України.