721

У страхових компаній Княжа та Княжа Лайф відбувся ряд кадрових змін

Наглядова Рада страхових компаній Княжа  та Княжа Лайф прийняла рішення про подальше зміцнення бренду Княжа та, використовуючи позитивні результати синергії в Групі, призначила Головою Правління СК Княжа Лайф Дмитра Грицуту, який вже більше 5-ти років успішно очолює СК Княжа.

В СК Княжа були проведені зміни, спрямовані на подальший довгостроковий розвиток Компанії. Правління СК Княжа скоротилось до трьох чоловік, але при цьому були зміцнені стратегічно важливі напрямки в бізнесі.

Світлана Красовська переведена на позицію Заступника Голови Правління з медичного та особистого видів страхування з метою подальшого зміцнення позицій Компанії в даному сегменті страхового ринку.

Голова Правління Княжа Грицута Д.О. додатково зосередиться на розвитку продажів, Заступник Голови Правління Ільюшин О.О. на розвитку андерайтингу, Заступник Голови Правління Гапчук М.М. залишається відповідальним за фінанси і зконцентрується на посиленому розвитку страхових ІТ-технологій та вдосконаленні бізнес-процесів врегулювання збитків в Компанії.

Також було продовжено контракт з першим Заступником Голови Правління СК Княжа Лайф Бордюг І.В.
 
Правління Компаній з 25 вересня  2017 року:

СК Княжа 

  • Грицута Дмитро Олексійович
  • Гапчук Максим Миколайович
  • Ільюшин Олег Олександрович

СК Княжа Лайф 

  • Грицута Дмитро Олексійович 
  • Бордюг Ірина Вікторівна